Kumamon Thailand

ปรับปรุงล่าสุด 17/01/2562

สินค้าคุมะมงของแท้จากบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับสิทธิ์ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าคุมะมงในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

 • 103
  สินค้า
 • 263
  ผู้ติดตาม
 • AA+
  คะแนน

ความคิดเห็นของลูกค้า

ความคิดเห็นล่าสุดของลูกค้าที่มีต่อร้าน

คะแนนจากแบบสอบถาม

Rank Grade AA+ เฉลี่ยจาก 153 คน
 • คุณภาพของสินค้า9.11
 • ความรวดเร็วในการจัดส่ง9.33
 • การบริการ/อัธยาศัย9
 • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน9.3

รางวัลที่ได้รับ

6 ยอดขาย Lv 6/9
7 จำนวนคนเข้าร้าน Lv 7/9
6 จำนวนลูกค้า Lv 6/9